კაცობრიობა უფრო უცნაურად გამოიყურება

IQ ქულები თითქმის ყველგან იზრდება - სკანდინავიაში, რაიმე მიზეზის გამო, გარდა

ფოტო ჯესი ორრიკოს მიერ.

პიტერ რ. ორსზაგის მიერ

როდესაც პრეზიდენტმა ტრამპმა სამწუხაროდ გამოაცხადა ნორვეგიიდან ემიგრანტების უპირატესობა, იგი სავარაუდოდ არ იცოდა, რომ მან აირჩია მსოფლიოში იმ რამდენიმე განვითარებული ეკონომიკა, რომელიც IQ– ის საშუალო დაქვეითებას განიცდის. ნორვეგია და სხვა…